Bygget återupptaget!

För flera år sedan kom det till oss en önskan om att inrätta ett rum i ladugården, vilket vi kunde använda för att visa och utbilda i olika terapier. Vi kom gott igång några år sedan men tappade fokuset och arbetet gick till ett stopp då vi var ungefär halvvägs färdigt med projektet.

Nu under vintern har vi fattat mod igen och fortsätter att bygga vidare på det arbete som påbörjades flera år sedan. Gud har sänt oss hjälpare för att utföra arbetet. Trots vi inte har alla dem medel vi behöver, går vi framåt i tron med försäkran om att Herren kommer att försörja oss med det vi behöver i harmoni med Sin goda vilja.

Ett löfte vi gör anspråk på finner vi i 2 Moseboken 31:2-3, ”Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam. Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk.” Gud välsignade Israeliterna att kunna bygga tabernaklet enligt det mönster Han gav dem. Likadant upplever vi Guds välsignelser, vägledning och stöd i vår tjänst att kunna driva en verksamhet som förhärligar Hans namn. Till Gud vare äran!

Terapirumbygget—Fas 1
Från kriminell till kristen<< >>Gipset på!

About the author : Jay Krueger