Frälst i sista stund—Kristus och de två rövarna på korset—Sune Gustafsson